Порядок підготовки та проведення засідань виборчих комісій

Основні положення щодо порядку організації роботи виборчої комісії, зокрема засідань, врегульовані ст. 33 Закону та Порядком ведення діловодства

Так, законодавством визначені основні вимоги щодо організації і проведення засідань, на які потрібно звернути увагу.

Засідання виборчої комісії скликається:

БЛОК-СХЕМА

Підготовка порядку денного засідання ВК

Підготовку матеріалів до засідання комісії, оформлення та доопрацювання прийнятих на її засіданні документів, достовірністьдокументування засідання комісії забезпечує секретар комісії (п.2.1 Порядку ведення діловодства). Проект порядку денного засідання комісії готує секретар комісії (п.2.4 Порядку ведення діловодства).

Після погодження порядку денного засідання із головою виборчої комісії, секретар доводить його до відома членів комісії одночасно із обов’язковим зазначенням часу та місця проведення засідання (ч.6 ст.33 Закону, п.2.5 Порядку ведення діловодства). Повідомлення членів комісії про порядок денний, час і місце засідання має, як правило, бути здійснене не пізніше останнього дня перед днем засідання. Якщо засідання комісії плануються напередодні виборів і в день голосування, то в такому разі секретар зобов’язаний негайно повідомити членів комісії (п.2.5 Порядку ведення діловодства).

Порядок денний формується згідно з планом роботи та за дорученням голови комісії, а також з урахуванням пропозицій членів  комісії (п. 2.4 Порядку ведення діловодства).

До прикладу: Відповідно до Закону та календарного плану основних організаційних заходів із проведення виборів народних депутатів України ДВК має отримати виборчі бюлетенів ОВК не раніш як за 3 дні, але не пізніш як за 24 години до дня виборів; отримувати бюлетені від імені ДВК мають не менш як 3 члени комісії, які уповноважені на це її рішенням (ч.3 ст.82 Закону). Тому для уповноваження членів ДВК на отримання бюлетенів в ОВК комісія має провести засідання та прийняти відповідне рішенням. Водночас, ДВК може розглянути на такому засіданні й інші питання, наприклад – щодо розгляду заяв виборців із проханням забезпечити голосування за місцем перебування, інше. Тобто такі питання також можуть бути включені до порядку денного засідання.

Підготовка проектів рішень ВК

Основні обов’язки щодо підготовки проектів рішень виборчої комісії покладені на секретаря комісії

Зокрема, секретар:

Важливо!!! Брати участь у підготовці питань, які виносяться на розгляд виборчої комісії, має право і кожен член комісії (п.2.4 Порядку ведення діловодства– тобто проекти рішень можуть готуватися як секретарем, так і іншими членами комісії. Тим не менше, не залежно від того, хто саме із членів комісії готував проект рішення, секретар повинен здійснити підготовку таких матеріалів до засідання комісії відповідно до п. 2.1 Порядку ведення діловодства.

До прикладу: Члену виборчої комісії було доручено підготувати проект рішення із питання порядку денного. Після підготовки такого проекту рішення голова комісії вчинив на проекті рішення, яке пропонується прийняти, резолюцію (“для розгляду на засіданні комісії”) (п.2.10. Порядку ведення діловодства у виборчих комісіях). Після цього секретар комісії повинен підготувати і надати членам комісії проекти рішення та необхідні матеріали (додатки до рішення).

Проект рішення виборчої комісії повинен відповідати законодавству України та прийматися в межах повноважень комісії, оскільки рішення виборчої комісії, яке суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване виборчою комісією вищого рівня або судом (ч.15 ст.33 Закону).

Відкриття засідання ВК, затвердження порядку денного і обговорення питань.

Перед початком засідання секретар фіксує присутніх спостерігачів, представників ЗМІ, запрошених осіб тощо і передає голові список таких осіб.

Засідання виборчої комісії веде голова або його заступник; у разі невиконання ними цієї функції або у разі їх відсутності (у тому числі – у день голосування, зокрема – при підрахунку голосів на виборчій дільниці, встановленні підсумків голосування в межах території одномандатного округу комісія) на кожному такому засіданні визначає із свого складу головуючого на засіданні з числа членів комісії (ч.8 ст.33 Закону).

Голова комісії (головуючий на засіданні комісії) на початку засідання або початку розгляду питання оголошує: (1) кількість присутніх членів комісії, (2) список запрошених та інших осіб, які мають право бути присутніми на засіданні комісії без дозволу або запрошення комісії, (3) представників ЗМІ (п.2.14 Порядку ведення діловодства).

У разі, якщо на засіданні виборчої комісії присутні більше половини її членів від загального складу, то голова комісії повідомляє, що комісія є повноважною і може розглядати питання порядку денного (ч.5 ст.33 Закону, п.2.20 Порядку ведення діловодства). Проект порядку денного обговорюється на початку засідання комісії. 

Виборча комісія зобов’язана внести до порядку денного та розглянути на своєму засіданні питання, які віднесені до її повноважень, у таких випадках:

Розгляд такого питання має відбутися не пізніш як у 3 денний строк від дня заявлення вимоги 3-ма членами комісії або прийняття зазначеного рішення комісією вищого рівня чи судом, але не пізніше дня виборів, а в день виборів (крім ДВК) – невідкладно (ч.9 ст.33 Закону). ДВК зобов’язана розглянути на своєму засіданні відповідні звернення, які надійшли до неї в день виборів чи в день повторного голосування, невідкладно після закінчення голосування (ч.9 ст.33 Закону).

Під час обговорення проекту порядку денного виборча комісія може прийняти такі рішення:

При цьому питання, внесене до порядку денного, може бути вилучене з нього за ініціативою членів комісії, про що приймається окреме рішення (п.2.15 Порядку ведення діловодства). При цьому поект порядку денного:

Комісія може прийняти рішення про перенесення розгляду додатково запропонованих питань на наступні засідання комісії (п.2.18 Порядку ведення діловодства). 
Ч.2 ст.35 Закону передбачає, що на засіданні виборчої комісії ведеться протокол засідання, який веде секретар комісії. За відсутності секретаря комісії чи у разі невиконання ним своїх повноважень на засіданні комісія обирає зі свого складу секретаря засідання, який виконує обов’язки секретаря на відповідному засіданні та при оформленні документів засідання. 

На засіданні виборчої комісії можуть виступати особи, які не є її членами. Зокрема – члени виборчої комісії вищого рівня, довірені особи кандидатів у депутати, уповноважені особи партій, офіційні спостерігачі, яким виборча комісія може надавати таке право.

Прийняття рішень на засіданні ВК

Рішення виборчої комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії після його розгляду та обговорення на засіданні (ч.10 ст.33 Закону), крім таких випадків:

  • якщо на засіданні ОВК або ДВК у день голосування(зокрема, при підрахунку голосів, встановленні підсумків голосування в межах виборчого округу) присутні менше ніж 2/3 членів комісії від її складу – рішення комісії приймається не менше ніж 2/3 голосів від числа членів, присутніх на засіданні комісії (ч.12 ст.33 Закону);
  • якщо особи, які мають право бути на присутніми на засіданні виборчої комісії без дозволу чи запрошення (крім членів комісій вищого рівня) (п.2-5 ч.3 ст.34 Закону) або за запрошенням (ч.4 ст.34 Закону),протиправно перешкоджають проведенню засідання – виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення їх права присутності не менше ніж 2/3 голосів від складу комісії присутніх на засіданні (ч.5 ст.34 Закону).

Рішення комісії набирає чинності з моменту його прийняття за винятком передбачених Законом випадків (ч.11 ст.33 Закону). При цьому:

  • рішення виборчої комісії, прийняте в межах її повноважень, є обов’язковим для виконання усіма суб’єктами виборчого процесу, органами державної влади, органами влади АРК та органами місцевого самоврядування, посадовими і службовими особами цих органів, підприємствами, закладами, установами, організаціями та їх посадовими особами, ЗМІ, їх власниками, посадовими особами та творчими працівниками, об’єднаннями громадян(ч.14 ст.33 Закону);
  • рішення виборчої комісії, що суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване виборчою комісією вищого рівня або визнане протиправним та скасоване судом; у такому випадку виборча комісія вищого рівня має право прийняти рішення по суті питання (ч.15 ст.33 Закону);
  • член виборчої комісії, який бере участь у її засіданні і не згоден з рішенням, прийнятим комісією, має право протягом двох днів після засідання, на якому було прийнято рішення, у письмовій формі висловити окрему думку, яка додається до протоколу відповідного засідання виборчої комісії і є його невід’ємною частиною (ч.13 ст.33 Закону).

Важливо!!! Протоколи виборчих комісій про підрахунок голосів, про встановлення підсумків голосування та про результати виборів складаються без прийняття рішень відповідними виборчими комісіями (п.2.21 Порядку ведення діловодства).

Рішення виборчої комісії оформляються письмовоі можуть бути прийняті у формі:

Закриття засідання ВК

Після розгляду усіх питань порядку денного голова комісії (головуючий на засіданні) оголошує засідання завершеним.

Приклад. Можливий сценарій засідання ОВК

 

Источник Выборком

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *