Вибори депутатів обласних та міських рад з кількістю виборців 90 тис. і більше

Комісія завершує графічну експрес-презентацію основних аспектів організації та проведення місцевих виборів. Сьогодні пропонуємо вашій увазі роз?яснення щодо виборів депутатів обласних та міських рад з кількістю виборців 90 тис. і більшеза допомогою інфографіки, розробленої на запит Центральної виборчої комісії в межах проєкту Ради Європи “Підтримка прозорості, інклюзивності та чесності виборчої практики в Україні”.

Виборча система виборів депутатів обласних та міських рад з кількістю виборців 90 тис. і більше

Вибори проводяться в єдиному міському/обласному виборчому окрузі, який включає всю територію відповідного міста або області.

• У межах єдиного міського/обласного округу утворюються багатомандатні виборчі округи. Щоб визначити орієнтовну кількість таких округів у межах міста або області, кількісний склад відповідної міської/обласної ради потрібно поділити на 10. Ціла частина отриманого числа і становитиме кількість цих округів. Під час утворення багатомандатних виборчих округів відхилення від їх середньої орієнтовної кількості не може становити більше ніж два округи.
• Кількісний склад ради залежить від кількості виборців у місті/області. Якщо в місті/області зареєстровано від 90 тис. виборців, то склад міської/обласної ради може варіюватись від  36 до 120 депутатів.
• Під час утворення багатомандатних виборчих округів у місті з районним поділом у межах району в місті може бути утворено більше ніж один багатомандатний виборчий округ; на території міста обласного значення може бути утворено більше ніж один багатомандатний виборчий округ.

Обласна організація партії може висунути єдиний обласний виборчий список кандидатів у депутати відповідної обласної ради, міська організація партії – єдиний міський виборчий список кандидатів у депутати міської (міста з кількістю виборців 90 тис. і більше осіб) ради. У разі відсутності відповідної міської організації партії у структурі партії обласна організація партії згідно з адміністративно-територіальним устроєм може висунути єдиний міський виборчий список кандидатів у депутати відповідної міської (міста з кількістю виборців 90 тис. і більше осіб) ради.

• Висування кандидатів у депутати організацією партії, формування та затвердження єдиного обласного, міського (міста з кількістю виборців 90 тис. і більше осіб) виборчого списку  та регіональних виборчих списків здійснюються на її зборах, конференції у порядку, встановленому статутом партії та Виборчим кодексом України. Організація партії може висунути кандидатом у депутати особу, яка є її членом, або безпартійну особу.
• З числа кандидатів, включених до єдиного виборчого списку, організація партії на тих самих зборах, конференції формує і затверджує регіональні списки кандидатів у депутати в кожному багатомандатному виборчому окрузі.
• Регіональний виборчий список організації партії повинен включати не менше п’яти і не більше 12 кандидатів у депутати.
• Кількість кандидатів у депутати, які включаються до єдиного виборчого списку організації партії, не повинна перевищувати кількісного складу депутатів обласної, міської (міста з кількістю виборців 90 тис. і більше осіб) рад. Агітацію на виборах можуть проводити як організації партії, так і кандидати.
• Під час формування єдиного та регіональних виборчих списків організація партії повинна забезпечити присутність у кожній п’ятірці (місцях з першого до п’ятого, з шостого до десятого і так далі) кожного виборчого списку чоловіків і жінок (не менше двох кандидатів кожної статі).

Текст бюлетеня друкується на одному аркуші та лише з одного боку.

У бюлетені зазначаються:

• порядкові номери, за якими назви організацій партій розміщуються у бюлетені (визначаються шляхом жеребкування, яке проводить обласна/міська територіальна виборча комісія);
• повна назва організації партії. Під повною назвою організації партії розміщуються порядкові номери, прізвища та ініціали всіх кандидатів у депутати, включених до відповідного регіонального виборчого списку.
Праворуч від повної назви кожної організації партії розміщується порожній квадрат.

Під порядковим номером, повною назвою організації партії та порядковими номерами, прізвищами та ініціалами всіх кандидатів, включених до відповідного регіонального виборчого списку організації партії, яка в порядку черговості організацій партій у виборчому бюлетені вказана останньою, на відстані не менше ніж три сантиметри від назви такої організації партії великими літерами зазначається текст “Від організації партії, за яку я проголосував (проголосувала), підтримую кандидата в депутати”, праворуч від якого розміщується прямокутник, у якому зазначається знак “№” з вільним полем для написання номера кандидата в депутати.

• Якщо виборець вписав лише номер кандидата у списку, однак не проголосував за жодного зі списків в окрузі, – бюлетень недійсний.
• Якщо номер кандидата не вписано – вважається, що виборець проголосував лише за відповідний список.

Голосування за кандидатів дає змогу виборцям впливати на черговість їх проходження до відповідної ради.
Кандидати, які отримали понад визначену Виборчим кодексом України кількість голосів (понад 25 відсотків), мають пріоритет в одержанні мандатів під час їх розподілу в багатомандатному виборчому окрузі.

Виборець може отримати інформацію про списки (єдині міські/обласні списки та регіональні списки кандидатів у депутати в кожному багатомандатному виборчому окрузі) з інформаційних плакатів та інформаційних буклетів (по 5 примірників плакатів та буклетів на дільницю), які передаються на кожну дільницю; їх виготовлення забезпечує обласна/міська територіальна виборча комісія.

Право на участь у розподілі депутатських мандатів набувають організації партій, на підтримку регіональних виборчих списків кандидатів у депутати від яких у межах єдиного багатомандатного виборчого округу подано 5 % і більше відсотків загальної кількості голосів виборців, які підтримали регіональні виборчі списки кандидатів у депутати від усіх організацій партій, у межах єдиного багатомандатного виборчого округу.

Виборча комісія встановлює кількість голосів виборців, необхідних для отримання одного депутатського мандата (виборча квота).

Виборча квота обчислюється як ціла частина результату ділення загальної кількості голосів, поданих на підтримку регіональних списків організацій партій, які мають право на участь у розподілі депутатських мандатів, на загальну кількість депутатських мандатів, що дорівнює кількісному складу обласної, міської (міста з кількістю виборців 90 тис. і більше осіб) рад.

Встановлення кількості мандатів, отриманих регіональними виборчими списками кандидатів від організацій партій

Для визначення кількості депутатських мандатів, отриманих регіональним виборчим списком кандидатів від організації партії, кількість голосів виборців, поданих у багатомандатному виборчому окрузі на підтримку відповідного регіонального виборчого списку організації партії, ділиться на виборчу квоту. Ціла частина отриманої частки становить кількість депутатських мандатів, що отримали кандидати в депутати, включені до відповідного регіонального виборчого списку від цієї організації партії.

Виборча комісія встановлює кількість голосів виборців, поданих на підтримку регіонального виборчого списку відповідної організації партії, які залишилися невикористаними під час розподілу мандатів депутатів у цьому багатомандатному виборчому окрузі, шляхом віднімання від кількості голосів виборців, поданих на підтримку відповідного регіонального виборчого списку організації партії, добутку виборчої квоти на кількість мандатів, отриманих кандидатами в депутати, включеними до відповідного регіонального виборчого списку від цієї організації партії.

Визначення депутатів, обраних у багатомандатному виборчому окрузі

Кандидати в депутати, які отримали кількість голосів виборців, що дорівнює або перевищує 25 відсотків розміру виборчої квоти, розміщуються на початку регіонального виборчого списку відповідної організації партії в порядку зменшення відсотків голосів виборців, які підтримали відповідного кандидата в депутати.

У разі рівного відсотка голосів вище місце займає кандидат, розміщений вище у регіональному виборчому списку кандидатів від організації партії. Після кандидатів у депутати, які отримали кількість голосів виборців, що дорівнює або перевищує 25 відсотків розміру виборчої квоти, в регіональному виборчому списку розміщуються інші кандидати в черговості, визначеній організацією партії під час висування кандидатів.

Встановлення кількості мандатів та визначення депутатів, обраних у єдиному багатомандатному виборчому окрузі

Кількість мандатів, які підлягають розподілу в єдиному багатомандатному виборчому окрузі, встановлюється шляхом віднімання кількості мандатів, розподілених у багатомандатних виборчих округах, від загальної кількості депутатських мандатів, що дорівнює кількісному складу обласної, міської (міста з кількістю виборців 90 тис. і більше осіб) рад.

Виборча комісія підсумовує кількість невикористаних голосів виборців, поданих у багатомандатному виборчому окрузі на підтримку виборчого списку кожної організації партії, встановлюючи сумарну кількість невикористаних голосів виборців, поданих на підтримку виборчих списків організацій партій, що беруть участь у розподілі мандатів.На підставі цих відомостей виборча комісія встановлює загальну кількість невикористаних голосів виборців, поданих у єдиному багатомандатному виборчому окрузі на підтримку виборчого списку кожної організації партії.

Для визначення кількості мандатів, отриманих єдиним виборчим списком кандидатів від організації партії, загальна кількість невикористаних голосів виборців, поданих у єдиному багатомандатному виборчому окрузі на підтримку єдиного виборчого списку кандидатів від відповідної організації партії, ділиться на виборчу квоту. Ціла частина отриманої частки становить кількість депутатських мандатів, яку отримали кандидати в депутати, включені до відповідного єдиного виборчого списку від цієї організації партії. Дробові залишки до трьох знаків після коми враховуються під час розподілу решти депутатських мандатів.

Організації партій, єдині виборчі списки від яких мають більші, порівняно з іншими, дробові залишки, отримують по одному додатковому депутатському мандату, починаючи з єдиного виборчого списку кандидатів від організації партії, що має найбільший дробовий залишок. Якщо дробові залишки у двох чи більше виборчих списках кандидатів від організацій партій однакові, першим додатковий депутатський мандат отримує той виборчий список організації партії, за кандидатів у депутати від якої віддано більшу кількість голосів виборців у єдиному багатомандатному виборчому окрузі.

Розподіл додаткових депутатських мандатів закінчується після вичерпання загальної кількості депутатських мандатів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *